RVDB
Stedebouwkundig Ontwerp, Advies & Onderzoek
Urban Planning

Fava = An association of independent professionals committed to spatial solutions and social empowerment... Says/Zegt Rob van der Bijl...
Work and werk and work en werk...
Proefschrift en meer....
New on this site...  Nieuw op deze site... Home - Level 1... Niveau 1... Home - Level 1... Niveau 1...
RVDB...

Our maze-page is under construction...

NEW TOMATO SECTION ADDED - Virgin Mary is the name of RVDB's favourite non-alcoholic cocktail... GMail RVDB... West Bank Infrastructure.... To our ROBOTICS-page...
Ongebreidelde automobiliteit ondergraaft op den duur de stad. Nog meer auto-infrastructuur is geen oplossing. We zijn niet gecharmeerd van 'tussenpudding' maar wel van stedelijke 'bonbons' zoals Maastricht. Helaas neemt de automobiliteit sterk toe. Het stedelijk gebied krijgt de vorm van een tussenpudding: verstedelijking zonder ruggengraat die de weg van de minste weerstand volgt.
Universiteit Gent ...
Op dat moment in Parijs...
Station Centraal - Over het samenbinden van station en stad... Station Central!
Sublime landscapes and more... Karl May Atlas project...
Predore ondersteunt beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers die werkzaam zijn op het gebied van gebouwde omgeving en veiligheid, en verder iedereen die belangstelling heeft voor een veilige leefomgeving. Station Centraal in TU-Delft Example video... LINK: Scape Magazine & Blauwe Kamer: tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw LINK: Veilig Wonen, Werken, Recreëren & Verkeren... Crime Prevention through Environmental Design...
Naar onze fietspagina... To our bike page... In Dutch (also in English)... Japan Tour... virtual painting... Mail RVDB... Next  level... Volgende niveau...
SITEMAP... Letter to RVDB... RVDB's  LIGHTRAIL.NL... Amsterdam, is RVDB's city... Example of urban planning... Werken aan Wadden...
RVDB Vimeo... RVDB Twitter... RVB Youtube...
RVDB Facebook... RVDB download CV... RVDB LinkedIn...
=LEVEL 1 Main= (C) RVDB, Amsterdam, 1995-2019 - SITEMAP =NIVEAU 1=